راهنمای استفاده از برنامه کنترل و تولید لیست حقوق تبصره 19

فهرست

مقدمه

کنترل اطلاعات فایل متنی

ورود/اصلاح اطلاعات حقوق

ورود/اصلاح اطلاعات عیدی

خرید نرم‌افزار

راهنمای قابل چاپ (MS WORD)

مقدمه

طبق تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 خزانه وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف شده است حقوق کلیه کارمندان دولت را مستقیماً به حساب کارمندان واریز نماید.

بر این اساس در خزانه نرم‌افزاری تهیه گردیده است که اطلاعات حقوق را با فرمت خاصی دریافت و پردازش‌های لازمه را انجام می‌دهد.

با توجه به اینکه

برای تسریع در عملیات دستگاه‌های اجرایی و کاهش تردد نمایندگان آنها به خزانه، تیم تهیه کننده سیستم مستقر در خزانه اقدام به تهیه نرم‌افزار «کنترل و تولید لیست حقوق تبصره 19» نموده است.

این نرم‌افزار از دو بخش عمده تشکیل می‌شود:

دستگاه اجرایی شما ممکن است فقط قسمت اول و یا هر دو قسمت را خریداری کرده باشد.

فهرست

کنترل اطلاعات فایل متنی

با انتخاب گزینه «کنترل اطلاعات فایل متنی» در صفحه اصلی برنامه، صفحه‌ای(شکل فوق) باز می‌شود که دارای بخش‌های زیر است:

فهرست

ورود/اصلاح اطلاعات

با انتخاب گزینه «ورود/اصلاح اطلاعات» در صفحه اصلی برنامه، صفحه‌ای(شکل فوق) باز می‌شود که دو گزینه اصلی دارد:

این صفحه لیست اطلاعات موجود را نمایش می‌دهد و از طریق آن می‌توانید اطلاعات موجود را اصلاح و حذف نمایید و یا اطلاعات اشخاص جدیدی را وارد نمایید. در ضمن می‌توانید به روشی دیگر اطلاعات را کنترل نمایید.

پس از پایان اصلاح و حذف اطلاعات می‌توانید ضمن ایجاد فایل متنی استاندارد مورد نظر خزانه، برگه‌های درخواست وجه را تولید نمایید. در ادامه توضیحات بیشتر ذیل هر کدام از عناوین موجود در این صفحه به تفکیک ارائه می‌شود.

فهرست

ورود/اصلاح اطلاعات عیدی

با انتخاب گزینه «ورود/اصلاح اطلاعات عیدی» در صفحه اصلی برنامه، صفحه‌ای(شکل فوق) باز می‌شود که دو گزینه اصلی دارد:

فهرست

خرید نرم‌افزار

با انتخاب این گزینه از صفحه اصلی، صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که در آن توضیحات لازم ارائه شده است. البته پس از خرید کامل نرمافزار، این گزینه نمایش داده نمیشود.

فهرست