فهرست

پیش نمایش چاپ

صفحه اصلی

پیش نمایش چاپ

پس از انتخاب «پیش نمایش»، در پنجره (تنظیمات چاپ) و انتخاب کلید «تایید» پنجره پیش نمایش چاپ، نمایش داده میشود. در این پنجره دقیقاً آنچیزی که چاپ خواهد شد را مشاهده میکنید.

در این صفحه میتوانید عملیات زیر را انجام دهید. البته در بیشتر مواقع فقط از چاپ جهت چاپ در پرینتر استفاده میشود.

ذخیره

یکی از امکانات مفید این سیستم، امکان انتقال گزارشها به فرمت نرم افزارهای دیگر است. با انتخاب شکل پنجره Export Report باز میشود. در قسمت File name نام مورد نظر خود را وارد کنید. در قسمت Save as type میتوانید نوع فایل خروجی را تعیین نمایید. انواع فایل خروجی پیش بینی شده به شرح زیر است:

توضیحات :

چاپ گزارش

با انتخاب شکل پنجره (Print) باز میشود، اگر میخواهید کل گزارش در چاپگر پیش فرض چاپ شود، کلید «OK»  (یا Enter) را بزنید. در موارد لازم میتوانید از تنظیمات به شرح زیر استفاده کنید.

حرکت در صفحات

در صورتیکه تعداد صفحات گزارش بیش از 1 صفحه باشد، میتوانید از شکلکهای تشریح شده در زیر جهت حرکت مابین صفحات استفاده نمایید.

جستجوی متن

با انتخاب شکل ، پنجره ای باز میشود که در کادر Find What متن مورد نظر را وارد کرده و کلید «Find Next و یا کلید Enter» را از صفحه کلید انتخاب کنید.

اگر بخواهید به دنبال متنی بگردید که در شرح قرار دارد، از وارد کردن اعداد خودداری کنید. در هر صورت، جستجو در این قسمت زیاد هوشمند نیست و برای جستجوی راحتتر بهتر است در قسمت نمایش گزارش مربوطه از امکانات جستجوی تعبیه شده استفاده شود.

تغییر اندازه

با انتخاب شکل  منویی حاوی گزینه های زیر باز میشود.

· «نمایش عرض صفحه» صفحات گزارش بصورتی نمایش داده میشود که کل عرض صفحه قابل رویت باشد.

· «نمایش کل صفحه» صفحات گزارش بصورتی نمایش داده میشود که کل صفحه قابل رویت باشد.

· «400% الی 25%» صفحات گزارش به اندازه درصد داده شده از اندازه واقعی نمایش داده میشود. 100% اندازه واقعی است. اندازه بیشتر باعث درشتتر شدن گزارش میشود.

· «درصد مورد نظر» در صورتیکه هیچیک از گزینه های فوق پاسخگو نبود، با استفاده از این گزینه میتوانید درصد بزرگنمایی مورد نظر را (25% الی 400%) بصورت آزاد تعیین نمایید. با انتخاب این گزینه پنجره ای باز میشود. در کادر موجود درصد مورد نظر را وارد کرده و کلید «OK» را انتخاب کنید.

فهرست   صفحه اصلی